Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Mezinárodní vědecká rada

Úkolem mezinárodní vědecké rady je poskytnout Centru AdMaS podporu v dalším směřování a rozvoji vědecké činnosti Centra.

Složení mezinárodní vědecké rady


Professor Harald Garrecht

Universität Stuttgart, Germany

Jeho vědecká činnost se zaměřuje na:
Stavební materiály, technologie betonu, stavební fyzika, dlouhodobá trvanlivost stavebních materiálů a jejich udržitelnost se specializací na beton. Analýza chování materiálů za specifických účinků zatížení a při působení vlivů okolního prostředí, využití úsporných a šetrných zdrojů stavebních surovin vzhledem k životnímu prostředí, recyklace stavebních materiálů a opětovné využití demoličního odpadu, prognóza trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí, rozvoj multifunkčních hybridních konstrukcí, kde lze výše uvedené systémy uplatnit ideálním způsobem.

Professor Dionys Van Gemert

KU Leuven, Belgium

Jeho vědecká činnost se zaměřuje na:
Cement, stavební inženýrství, konstrukce, stavební materiály, restaurování památek, rekonstrukce a zesilování konstrukcí.

 Professor Humberto Varum, Ph.D. 

Faculty of Engineering, University of Porto, Portugal

Jeho vědecká činnost se zaměřuje na:
Posouzení, zpevňování a opravy konstrukcí; strukturální testování a modelování; seismické inženýrství; monitoring stavu konstrukcí; sanace a zajištění konstrukcí vůči účinkům zemětřesení; posouzení a péče o stavební památky.

Assoc. Prof. Dr. Andrea Giuseppe Capodaglio

Department of Civil Engineering and Architecture , University of Pavia, Italy

Jeho vědecká činnost se zaměřuje na:
Oblasti environmentálních technologií a managementu, inovativní technologie pro čištění vody (membránové procesy, Mikrobiální palivové články), rostlinné strojírenství a modelování na životní prostředí (povrchová a podzemní vody, vzduch), posouzení rizik a dopadů na životní prostředí.

 Assoc. Prof. Dr. Alfred Strauss

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Jeho vědecká činnost se zaměřuje na:
Posuzování životního cyklu, design, údržbu, rehabilitaci a sledování konstrukcí a materiálů. Používá metody pravděpodobnosti, Bayesovské metody, zhoršené modelování, únavu materiálu a lomovou mechaniku, multikriteriální optimalizace, stochastickou výpočtovou mechaniku.