Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Zkušební lisy

Zkušební stroje, umožňující stanovení pevnosti v tlaku a tahu za ohybu stavebních materiálů.

Zkušební lis do 3000kN

Zkušební stroj umožňující stanovení pevnosti v tlaku a tahu za ohybu stavebních materiálů. Zkoušky jsou prováděny na zkušebních krychlích, trámcích, válcích, jádrových vývrtech, obrubnících, dlažby aj. betonových výrobcích. Max. síla: tlak 3000 kN.

Lisy (rozsahy do 10kN, 200kN, 300kN)

Zkušební lisy pro tlakové zkoušky a zkoušky v tahu za ohybu stavebních materiálů s rozsahy do 10 kN, 200 kN a 300 kN s digitálním zobrazováním a vyhodnocením výsledků a s možností napojení na PC s programovým vybavením

Lis univerzální elektromechanický

Univerzální elektromechanický lis je digitální zkušební systém s vysokou přesností ovládání pro provádění zkoušek tahem, tlakem, ohybem aj. Zatěžovací kapacita lisu je 30 kN. Zkoušení dle českých i mezinárodních zkušebních norem.

Příslušenství

Sada pro tahové zkoušky, sada pro tlakové zkoušky, sada pro ohybové zkoušky, univerzální extenzometr.

Fotogalerie