Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Inkubátor CCL-1703-8s CO2 atmosférou

Zařízení slouží pro stanovení difúzních charakteristik stavebních materiálů pro plynný oxid uhličitý.

Zařízení slouží pro stanovení difúzních charakteristik stavebních materiálů pro plynný oxid uhličitý (difúzní odpor, faktor difúzního odporu atd.). Stanovení této charakteristicky má nezastupitelnou roli zejména u povrchových úprav (např. povlakové nátěry, stěrky apod.). Zařízení umožňuje analyzovat chování materiálů v různých koncentracích CO2 a v různých úrovních relativní vlhkosti. Toto umožňuje jedinečným způsobem simulovat chování povrchových úprav v různých atmosférických podmínkách atd.

Fotogalerie