Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Technologie stavebních hmot

Zkoušení reakce na oheň – SBI test

Zkoušení reakce na oheň – SBI test

Jedná se o zařízení pro zkoušení reakce na oheň v souladu s ČSN EN 13823 - Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu.

Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň

Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň

Jedná se o zařízení pro zkoušení reakce podlahových krytin na oheň v souladu s ČSN EN ISO 9239-1 Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla.

Zkoušení reakce výrobků na oheň

Zkoušení reakce výrobků na oheň

Zařízení splňuje požadavky pro zkoušení stavebních materiálů z pohledu reakce na oheň v souladu s ČSN EN ISO 1182: Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti.

Požární zkoušky (Plynová pec)

Požární zkoušky (Plynová pec)

Jedná se o plynovou pec pro studium chování stavebních materiálů, konstrukcí a prvků za vysokých teplot.

Spektrometr CM-600d

Spektrometr CM-600d

Bezdrátový a přenosný spektrofotometr. Možnost měřit jakékoliv vzorky.

Mobilní laboratoř

Mobilní laboratoř

Mobilní laboratoř, umožňující provést řadu laboratorních měření přímo v terénu neprodleně po odebrání vzorků.

Spektrometr CM-600d

Spektrometr CM-600d

Přesné měření barvy různých předmětů a povrchů.

Inkubátor CCL-1703-8s CO2 atmosférou

Inkubátor CCL-1703-8s CO2 atmosférou

Zařízení slouží pro stanovení difúzních charakteristik stavebních materiálů pro plynný oxid uhličitý.

Korozní komory

Korozní komory

Testovací zařízení schopná vytvářet různá testovací prostředí - solnou mlhu, kondenzační vlhkost, sušení, vliv škodlivých plynů (oxidy síry, dusíku, uhlíku apod.)...

Zkušební lisy

Zkušební lisy

Zkušební stroje, umožňující stanovení pevnosti v tlaku a tahu za ohybu stavebních materiálů.