Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Zařízení na stanovení komplexního modulu tuhosti a únavy podle ČSN EN 12697-24

Zařízení Cooper slouží pro zjišťování modulů tuhosti a únavových charakteristik asfaltových směsí.

Zařízení Cooper slouží pro zjišťování modulů tuhosti a únavových charakteristik asfaltových směsí pomocí dvoubodové zkoušky ohybem na komolých klínech (trapezoidech). Při zkoušce se na volný konec trapezoidu aplikuje ustálené harmonické sinusové přetvoření a zjišťuje se odezva (tuhost) zkušebního tělesa vyrobeného z asfaltové směsi. Zařízení je schopné měřit tuhost a únavové charakteristiky na čtyřech trapezoidech zároveň.

Fotogalerie