Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Rastrovací elektronový mikroskop se sondou v environmentální podobě a 3D zobrazení

Mikroskopická analýza mikrostruktury materiálu při extrémních zvětšeních.

TESCAN MIRA3 XMU - Přístroj pracuje jak ve vysokovakuovém, tak i nízkovakuovém módu s možností nastavení tlaku v komoře. Nízkovakuový mód umožňuje pozorování nevodivých preparátů v přirozeném (nepokoveném) stavu. Proud elektronů je tvořen Schottkyho autoemisní katodou.

Fotogalerie