Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Plynová adsorpce BET - Nova 3200e

Zjištění měrného povrchu, BJH velikosti pórů a adsorpčních a desorpčních isoterm.

Zjišťování vlastnosti porézních a práškových materiálů. Plně automatický, volumetrický sorpční analyzátor plynů pro rychlou analýzu jedno a více bodových BET profilů za účelem zjištění měrného povrchu, BJH velikosti pórů a adsorpčních a desorpčních isoterm. Přístroj je schopen měřit až 3 vzorky a odplyňovat další 4 současně. Zároveň je schopen měřit paralelně dva vzorky a jednu referenční celu.

Fotogalerie