Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Georadar

Georadar "vidí" do pevných látek. Materiály a vrstvy rozlišuje podle jejich vodivosti a permitivity. Je to nedestruktivní měřící metoda. Měření se provádí většinou z povrchu země. Naměřená data se ihned převádí na obrázek, ze kterého je pak patrná struktura a rozhraní materiálů pod místem měření.

Použití: průzkum před zahájením stavební činnosti (úroveň skalního podloží, vrstvy půdy, starší základy budov, inženýrské sítě…), vyhledávání inženýrských sítí (plynové potrubí, vodovodní a odpadní potrubí, telekomunikační optické kabely apod.), kontrola a průzkum podzemních a podvodních objektů (rozložení kovových armatur v betonových objektech, podloží pod silnicemi, nánosy v řekách, potopené objekty, archeologie atpod.)

Fotogalerie