Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Mikrostruktura stavebních hmot

Fotogalerie

Přístroje pro stanovení tepelně technických vlastností

Přístroje pro stanovení tepelně technických vlastností

Přístroje: - TLP 300-DTX-1P - FOX 200 VACUUM - FOX 630 Rotational

Laserový granulometr Malvern Mastersizer

Laserový granulometr Malvern Mastersizer

Pro měření velikosti částic, respektive distribuce velikosti částic.

Univerzální měřící a diagnostický systém - akustická emise

Univerzální měřící a diagnostický systém - akustická emise

Měření a digitální zpracování signálů akustické emise.

Rastrovací elektronový mikroskop se sondou v environmentální podobě a 3D zobrazení

Rastrovací elektronový mikroskop se sondou v environmentální podobě a 3D zobrazení

Mikroskopická analýza mikrostruktury materiálu při extrémních zvětšeních.

RTG tomograf

RTG tomograf

Umožňuje nedestruktivně zkoumat i vnitřní struktur vzorku. Rozsah rozlišení je od milimetrů až po nanometry.

Univerzální optický mikroskop - Leica DM4000 M LED

Univerzální optický mikroskop - Leica DM4000 M LED

Mikroskop pro pozorování v procházejícím a odraženém světle.

Plynová adsorpce BET - Nova 3200e

Plynová adsorpce BET - Nova 3200e

Zjištění měrného povrchu, BJH velikosti pórů a adsorpčních a desorpčních isoterm.

Fluorescenční systém pro urychlené stárnutí materiálů QUV/Spray/RP

Fluorescenční systém pro urychlené stárnutí materiálů QUV/Spray/RP

Fluorescenční systém pro urychlené stárnutí materiálů vlivem UV záření.

Xenonový systém pro urychlené stárnutí materiálů Q-SUN XE3HS

Xenonový systém pro urychlené stárnutí materiálů Q-SUN XE3HS

Xenonový systém pro urychlené stárnutí materiálů vlivem umělého slunečního záření

Georadar

Georadar

Georadar "vidí" do pevných látek. Materiály a vrstvy rozlišuje podle jejich vodivosti a permitivity. Je to nedestruktivní měřící metoda. Měření se provádí většinou z povrchu země. Naměřená data se ihned převádí na obrázek, ze kterého je pak patrná struktura a rozhraní materiálů pod místem měření.