Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Aramis - optická analýza prostorové deformace

Dvoukamerový systémem ARAMIS firmy GOM, umožňuje získat detailní informace o vývoji poškození a rozvoji trhlin v průběhu zatěžování. To je důležité pro získání představy o chování materiálu a v další fázi pro validaci počítačového modelu a kalibraci jeho parametrů.

Vývoj nových materiálů zahrnuje i potřebu věrně modelovat jejich odezvu na mechanické namáhání. Vyvinuté numerické modely pak musejí být validovány za pomocí experimentů.

Jednou z možností, jak získat informace o mechanické odezvě, zde zejména o rozvoji trhlin při tahovém namáhání, je využití bezdotykového kamerového měření deformací na povrchu zkušebních těles nebo celých stavebních prvků.

Fotogalerie