Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Segmentový zhutňovač k výrobě zkušebních těles

Segmentový zhutňovač je zařízení na hutnění asfaltových směsí do obdélníkové formy. Pro hutnění lze upravovat výslednou tloušťku desky.

Hutnění se provádí podle evropské normy ČSN EN 12697-33 a na rozdíl od ostatních zhutňovačů se jedná o velmi věrnou simulaci skutečného hutnění válci s ocelovým běhounem. Nahutněná desková tělesa se po nařezání na odpovídající rozměry dále používají k funkčním zkouškám jako je odolnost asfaltových směsí proti trvalým deformacím ve vyjížděči nebo triaxiální komoře, stanovení modulu tuhosti a únavových charakteristik.

Zhutňovač slouží k výrobě zkušebních těles minimálních půdorysných rozměrů 260 x 320 mm s možným rozšířením na 300 x 500mm. Při minimálních rozměrech desky je možné nahutnit souvrství až do tloušťky 200mm.

Pro přípravu materiálu ke zhutnění slouží velkokapacitní míchací zařízení, které je schopno zamíchat 5 - 40 kg asfaltové směsi. Je vybaveno rotujícím míchadlem a nádobou pro dokonalé promíchání směsi, reguluje otáčky a ohřev nádoby tak, aby bylo možné dosáhnout teploty směsi až do 180°C. Umožňuje vyprázdnění nádoby naklopením a doplnění pojiva či přísad bez přerušení míchání. Umožňuje též za provozu nahlédnout do míchacího zařízení průzorem.

Fotogalerie