Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Zařízení pro stanovení odolnosti asfaltového pojiva proti stárnutí metodou RTFOT

Stárnutí asfaltových pojiv ve vrstvách asfaltových směsí se stává v posledních letech široce diskutovaným problémem. Jednou z možností laboratorního simulování stárnutí asfaltových pojiv je použití metody RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test).

Při této metodě se pohybující se tenká vrstvička asfaltového pojiva zahřívá v sušárně při stanovené teplotě po danou dobu za konstantního přívodu vzduchu. Kombinovaný účinek tepla a vzduchu na asfaltové pojivo se stanoví změnou hmotnosti pojiva nebo změnou jeho vlastností (např. zkouškou penetrace jehlou, bodu měknutí nebo dynamické viskozity), které jsou měřeny před zkouškou a po zkoušce.

Zařízení může být s výhodou používáno v kombinaci s rotačním reometrem KINEXUS, který byl rovněž pořízen v rámci projektu AdMaS. Reometr umožní popsat změnu reologických vlastností asfaltových pojiv po zkoušce RTFOT.

Fotogalerie