Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Rotační reometr KINEXUS

Zařízení je používáno pro sledování vlastností asfaltových pojiv, umožní popsat vlastnosti asfaltů v celém rozsahu teplot a zatížení a umožní navrhovat a hodnotit možné přísady pro zlepšení vlastností asfaltů.

Primárně slouží pro určování reologických vlastností tekutin, emulzí, disperzí, polymerů, past, gelů a vhodných pevných látek, přičemž je možné využít běžné druhy reologických postupů:

  • řízené smykové napětí (shear stress control)
  • řízená rychlost smykové deformace (shear strain control)
  • řízená deformace při oscilaci (strain controlled oscillation).

Rotační reometry se používají například v chemickém průmyslu, petrochemii, farmaceutickém průmyslu, kosmetickém průmyslu, potravinářství a v neposlední řadě v silničním stavitelství pro popis vlastností asfaltových pojiv. Během zkoušky se na vzorek látky aplikuje smyková deformace, přičemž se měří vlastnosti tečení vzorku (smyková viskozita při rotačních testech) nebo dynamické materiálové vlastnosti (viskoelastický modul a fázový úhel při oscilačních testech).

Fotogalerie