Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Přenosný vysokorychlostní měřicí systém pro hodnocení stavu povrchů vozovek

Zařízeni Hawkeye 1000 slouží pro zjišťování hodnoty makrotextury povrchu vozovky MPD a mezinárodního indexu nerovnosti IRI.

Hawkeye 1000 pracuje na principu laserového profilometru, což je zařízeni užívající elektro-optické čidlo, z něhož je vyzařován laserový paprsek proti vozovce a odraz bodu je přes optické čočky obrazen na citlivé polovodičové čidlo. Čidlo se pohybuje podél měřeného povrchu a vyvolává elektricky výstupní signál, který je úměrný výšce bodu osvíceného laserem na povrchu jako funkci vzdálenosti.

Zařízení se skládá z lišty obsahující laserový profilometr a snímače svislého zrychleni, kamery s vysokým rozlišením umístěné na čelním skle vozidla a řídící jednotky, která zpracovává naměřena data. Řídící jednotka je propojena s přenosným počítačem, pomocí kterého může pracovník sledovat průběh měření a zaznamenávat události během měřeni. Měření probíhá v obou jízdních stopách, každá je vyhodnocena zvlášť. Zařízení je připevněno na osobním automobilu, na který je také třeba osadit přesný snímač ujeté vzdálenosti.

Fotogalerie