Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Kostrukce a dopravní stavby

Elektrohydraulický laboratorní zatěžovací systém AH 10-1000 INOVA

Elektrohydraulický laboratorní zatěžovací systém AH 10-1000 INOVA

Systém pro statické, únavové a dynamické zkoušky nosných prvků a konstrukcí v zatěžovacích rozsazích 10kN, 100 kN, 500 kN a 1000 kN. Systém je sestaven z přímočarých hydromotorů, hydraulických agregátů, ovládací a řídící jednotky ke zkušebnímu systému. Systém polně kompatibilní s variabilními zatěžovacími rámy lámacích drah zkušební haly.

Systém pro plošné zatěžování

Systém pro plošné zatěžování

Jedná se o komplexní systém efektivního plošného zatěžování konstrukčních prvků a dílců v laboratorních podmínkách.

KRAB Light

KRAB Light

Krab Light je určeny pro měření kompletní sady geometrických veličin koleje.

Konstrukce kolejového roštu a zatěžovacího rámu

Konstrukce kolejového roštu a zatěžovacího rámu

Model konstrukce kolejové jízdní dráhy v měřítku 1:1, na které se připravují dlouhodobé zkoušky (především dynamické).

Zařízení pro provádění směrového průzkumu na křižovatkách

Zařízení pro provádění směrového průzkumu na křižovatkách

Zařízení se skládá se stožáru vysokého 16 m, z ovládané hlavy s kamerou a vyhodnocovací jednotky. Zařízení umí natočit a vyhodnotit směrový průzkum dopravy na úrovňových křižovatkách. Výsledkem je matice přepravních vztahů rozdělena do jednotlivých druhů vozidel.

Zařízení na měření valivého hluku

Zařízení na měření valivého hluku

Zařízení slouží k měření ekvivalentní hladiny hluku na kontaktu pneumatika – povrch vozovky metodou CPX (Close Proximity). Zařízení se skládá ze dvou mandatorních mikrofonů umístěných v předepsané vzdálenosti od pravé zadní pneumatiky měřicího vozidla. Signál z mikrofonů je zpracováván, výstupem měření je ekvivalentní hladina hluku LAeq.

Klimatizační jednotka k temperaci zkušebního pole konstrukce vozovky

Klimatizační jednotka k temperaci zkušebního pole konstrukce vozovky

Zařízení slouží k simulaci klimatických vlivů působících na povrch silničních komunikací. Zkušební pole konstrukce vozovky sestavené v laboratorních podmínkách je možné zařízením ochlazovat i zahřívat.

Laboratorní zařízení na stanovení protismykových vlastností materiálů a povrchů vozovek po ohlazování

Laboratorní zařízení na stanovení protismykových vlastností materiálů a povrchů vozovek po ohlazování

Zařízení dokáže zrychleně simulovat vliv provozu silničních vozidel pomocí ohlazování povrchu zkoušeného vzorku.

Zařízení na stanovení komplexního modulu tuhosti a únavy podle ČSN EN 12697-24

Zařízení na stanovení komplexního modulu tuhosti a únavy podle ČSN EN 12697-24

Zařízení Cooper slouží pro zjišťování modulů tuhosti a únavových charakteristik asfaltových směsí.

Přenosný vysokorychlostní měřicí systém pro hodnocení stavu povrchů vozovek

Přenosný vysokorychlostní měřicí systém pro hodnocení stavu povrchů vozovek

Zařízeni Hawkeye 1000 slouží pro zjišťování hodnoty makrotextury povrchu vozovky MPD a mezinárodního indexu nerovnosti IRI.