Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Univerzální měřící a diagnostický systém - akustická emise

Měření a digitální zpracování signálů akustické emise.

Univerzální měřící a diagnostický systém DAKEL-XEDO© byl vyvinut firmou ZD Rpety-Dakel, která má v této oblasti více než desetiletou tradici a jejíž produkty jsou již mnoho let úspěšně používány např. v jaderných elektrárnách Jaslovské Bohunice a Mochovce. Systém XEDO byl navržen především pro průmyslové použití, ale již během zkušebních testů (např. v Ústavu termomechaniky AV ČR) se dobře osvědčil i při laboratorních měřeních.

Použití: Veškeré aplikace měření fyzikálních veličin a zpracování měřených dat na počítači. Měření a digitální zpracování signálů akustické emise. Vyhodnocování AE se běžně používá v oblastech nedestruktivního testování materiálů a jiných diagnostických oborech. Po připojení snímače akustické emise umožňuje měření standardních parametrů AE, zpracování emisních událostí s možností jejich lokalizace a přímé digitální vzorkování emisních signálů rychlostí až 8 MHz. Zdrojem spojité AE jsou mikromechanismy v procesu plastické deformace materiálu, technologické šumy při provozu zařízení, resp. vlnění emitované při úniku média z tlakových systémů. Zdrojem nespojité AE jsou především procesy probíhající při vzniku a rozvoji trhlin
a korozní jevy, spojené s impulsním uvolněním akustické energie. Se zařízením se experimentálně ověřovala možnost monitorování stavu kolejnic, zařízení bylo použito jako doplňkový nástroj při návrhu nových betonových směsí ať už ve fázi výroby nebo při mechanických zkouškách.

Fotogalerie