Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Přístrojové vybavení Centra AdMaS

Při své výzkumné a vývojové činnosti naplno využíváme špičkového přístrojového vybavení, které umožňuje zvyšovat přidanou hodnotu výsledků naší vědecké činnosti v oblasti základního výzkumu, a zásadně rozšiřuje možnosti spolupráce s našimi smluvními partnery.

Zařízení na stanovení komplexního modulu tuhosti a únavy podle ČSN EN 12697-24

Zařízení na stanovení komplexního modulu tuhosti a únavy podle ČSN EN 12697-24

Zařízení Cooper slouží pro zjišťování modulů tuhosti a únavových charakteristik asfaltových směsí.

Univerzální měřící a diagnostický systém - akustická emise

Univerzální měřící a diagnostický systém - akustická emise

Měření a digitální zpracování signálů akustické emise.

Rastrovací elektronový mikroskop se sondou v environmentální podobě a 3D zobrazení

Rastrovací elektronový mikroskop se sondou v environmentální podobě a 3D zobrazení

Mikroskopická analýza mikrostruktury materiálu při extrémních zvětšeních.

RTG tomograf

RTG tomograf

Umožňuje nedestruktivně zkoumat i vnitřní struktur vzorku. Rozsah rozlišení je od milimetrů až po nanometry.

Univerzální optický mikroskop - Leica DM4000 M LED

Univerzální optický mikroskop - Leica DM4000 M LED

Mikroskop pro pozorování v procházejícím a odraženém světle.

Plynová adsorpce BET - Nova 3200e

Plynová adsorpce BET - Nova 3200e

Zjištění měrného povrchu, BJH velikosti pórů a adsorpčních a desorpčních isoterm.

Fluorescenční systém pro urychlené stárnutí materiálů QUV/Spray/RP

Fluorescenční systém pro urychlené stárnutí materiálů QUV/Spray/RP

Fluorescenční systém pro urychlené stárnutí materiálů vlivem UV záření.

Xenonový systém pro urychlené stárnutí materiálů Q-SUN XE3HS

Xenonový systém pro urychlené stárnutí materiálů Q-SUN XE3HS

Xenonový systém pro urychlené stárnutí materiálů vlivem umělého slunečního záření

Aramis - optická analýza prostorové deformace

Aramis - optická analýza prostorové deformace

Dvoukamerový systémem ARAMIS firmy GOM, umožňuje získat detailní informace o vývoji poškození a rozvoji trhlin v průběhu zatěžování. To je důležité pro získání představy o chování materiálu a v další fázi pro validaci počítačového modelu a kalibraci jeho parametrů.

3D robotizační měřící systém

3D robotizační měřící systém

3D robotizační měřící systém umožňuje automatizovaný monitoring polohy bodů v reálném čase a automatizovaný dlouhodobý monitoring polohy bodů s následným zpracováním.