Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Technologie stavebních hmot

Hlavním odborným zaměřením výzkumné skupiny je vývoj a výzkum nových stavebních hmot a progresivních výrobních technologií včetně optimalizace stávajících výrobních procesů. Výzkum a vývoj této oblasti směřuje k vývoji pokročilých materiálů a hmot s vyššími užitnými parametry a trvanlivostí s orientací především na síranová, silikátová a bezcementová pojiva, moderní technologie betonu, keramické, polymerní a izolační materiály.

Možnosti spolupráce a předmět výzkumu

  • Vývoj nových energeticky a environmentálně úsporných hmot a pokročilých stavebních materiálů s vyššími užitnými parametry a trvanlivostí.
  • Návrh a ověření nových surovinových zdrojů – druhotné, snadno obnovitelné zdroje, recyklované materiály.  
Ing. Martin Ohniště, MSc., ředitel obchodu a marketingu TRANSBETON s.r.o.

„Centrum AdMaS pro nás zajišťuje zkušebnictví, poradenskou, konzultační a výzkumnou činnost pro betonárny Brno, Hustopeče, Mikulov, Znojmo, Přerov, Holešov, Kroměříž a Skalice nad Svitavou.“

Ing. Martin Ohniště, MSc., ředitel obchodu a marketingu TRANSBETON s.r.o.

Ing. Roman Hodul Specialista kontroly správy projektu Slovenské elektrárne Bohunice, a.s., člen skupiny Enel Závod Atómové elektrárne Bohunice

"Na základě Centrem AdMaS sestavené, provedené a vyhodnocené komplexní metodiky pro exaktní posouzení atypických podzemních železobetonových bloků ocelových potrubí terciárního okruhu chlazení reaktoru (TVD a CCHV) v jaderné elektrárně EBO V 2, Jaslovské Bohunice, Slovensko bylo možné prodloužit životnost a funkčnost těchto konstrukcí při zachování požadované bezpečnosti a optimalizaci ekonomických nákladů na prodloužení životnosti o dalších 30 let.“

Ing. Roman Hodul Specialista kontroly správy projektu Slovenské elektrárne Bohunice, a.s., člen skupiny Enel Závod Atómové elektrárne Bohunice

Ing. Beda Henkl, generální ředitel, Betvar a. s.

„Díky Centrem AdMaS provedenému posouzení stavu vnitřního dříku komínu č. 2 Elektrárny Mělník byla provedena optimalizace technologického postupu sanace komína, čímž došlo k výraznému zvýšení produktivity i kvality sanačního zásahu.“

Ing. Beda Henkl, generální ředitel, Betvar a. s.

Využíváme přístrojové vybavení

Zařízení pro stanovení odolnosti asfaltového pojiva proti stárnutí metodou RTFOT