Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Mikrostruktura stavebních hmot

Hlavním odborným zaměřením výzkumné skupiny je studium a hodnocení struktury a mikrostruktury materiálů a surovin, s cílem zjištění podstatných vlastností nezbytných pro jejich optimální využití ve stavebních hmotách. Nedílnou součástí komplexního testování materiálů je také komplexní sledování a zkoumání příčin procesu degradace stavebních hmot a tvorba postupů pro zvyšování jejich trvanlivosti.

Možnosti spolupráce a předmět výzkumu

  • Využití moderních destruktivních i nedestruktivních metod pro stanovení mechanických, fyzikálně-chemických a trvanlivostních parametrů stavebních hmot,
  • Progresivní metody určení prvkového složení, koncentrace složek, ověření mikrostruktury, tepelně technických a dalších vlastností,
  • Optimalizace efektivního využití materiálů ve stavebních konstrukcích vzhledem k jejich životnosti a ekonomickému uplatnění.
Ing. Tomáš Plicka, obchodní ředitel, MC-Bauchemie s.r.o.

Spolupráce s výzkumnou skupinou Mikrostruktura stavebních hmot Centra AdMaS přinesla naší společnosti rozšířené možnosti pro výzkum a vývoj nových stavebních materiálů, které se uplatňují na trhu nejen v ČR, ale v rámci celé Evropské unie.

Ing. Tomáš Plicka, obchodní ředitel, MC-Bauchemie s.r.o.

Ing. Aleš Jakubík, jednatel společnosti Redrock Construction s.r.o.

Centrum AdMaS je pro nás významným partnerem při vývoji nových sanačních, tepelně-izolačních, vodovzdorných a jiných speciálních směsí na bázi cementu. Zejména si ceníme poskytnutých inovací, které nám slouží k zajištění lepší konkurenceschopnosti našich výrobků při efektivním snižování nákladů.

Ing. Aleš Jakubík, jednatel společnosti Redrock Construction s.r.o.

Ing. Michal Žilka, generální ředitel Porfix CZ, a.s.

Centrum AdMaS je pro nás významným partnerem při vývoji pórobetonových výrobků s vyššími užitnými vlastnostmi. Ve spolupráci s pracovníky centra AdMaS navrhujeme konstrukční systémy využívající výrobky s kvalitními tepelně technickými i fyzikálně mechanickými vlastnostmi. I díky AdMaS můžeme naším zákazníkům nabídnout lepší užitné vlastnosti produktů PORFIX. Lidé zděte !

Ing. Michal Žilka, generální ředitel Porfix CZ, a.s.

Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D., jednatel společnosti BETOSAN s.r.o.

Ve spolupráci s pracovníky centra AdMaS a díky možnosti využít moderního přístrojového vybavení centra, se nám podařilo vyvinout komplexní systém pro sanace železobetonových konstrukcí, založený na využití nové technologie inhibitorů koroze a výrazně tak prodloužit životnost těchto konstrukcí. Dalším příkladem naší spolupráce může být také vývoj speciální gelové hmoty pro injektáže zdiva, která tak pomáhá izolovat stavbu především od zemní vlhkosti při minimálnímu zásahu do konstrukce.

Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D., jednatel společnosti BETOSAN s.r.o.

Jiří Müller, předseda představenstva HRADECKÝ PÍSEK a.s.

Spolupráce s centrem AdMaS přinesla nové možnosti transformace nebezpečných odpadů v nové materiály, které jsou využitelné dále ve stavebnictví. Spolu s centrem AdMaS také vyvíjíme novou technologii sanace sypaných hrází, čímž se snažíme předcházet poruchám především malých vodních děl.

Jiří Müller, předseda představenstva HRADECKÝ PÍSEK a.s.

Ing. Luděk Batelka, jednatel společnosti Svoboda a syn, s.r.o.

S centrem AdMaS spolupracujeme při řešení otázek týkajících se problematiky využití umělého kameniva v podobě spékaných černouhelných hlušin. Jedna část problematiky byla zaměřena přímo na optimalizaci výroby druhá na využití tohoto kameniva v praktických podmínkách.

Ing. Luděk Batelka, jednatel společnosti Svoboda a syn, s.r.o.

Ing. Pavel Donát, jednatel ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

"Centrum AdMaS nám pomáhá nalézat stále nové a optimalizovat stávající způsoby využívání popílků a obecně tak zefektivňovat nakládání s (vedlejšími) energetickými produkty. Jedním z nejvýznamnějších aspektů této spolupráce je také šetrnější přístup k životnímu prostředí (náhrada za neobnovitelné primární zdroje surovin pro stavební průmysl, atd.)."

Ing. Pavel Donát, jednatel ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Ing. Miroslav Vacula, vedoucí vývoje, CIDEM Hranice, a.s., Divize Cetris

"Spolupráce s Centrem AdMaS napomohla při řešení využití odpadů z výroby cementotřískových desek, což přineslo redukci nákladů na ukládání odpadu na skládku"

Ing. Miroslav Vacula, vedoucí vývoje, CIDEM Hranice, a.s., Divize Cetris

Využíváme přístrojové vybavení

Univerzální měřící a diagnostický systém - akustická emise Rastrovací elektronový mikroskop se sondou v environmentální podobě a 3D zobrazení
RTG tomograf Univerzální optický mikroskop - Leica DM4000 M LED
Plynová adsorpce BET - Nova 3200e Fluorescenční systém pro urychlené stárnutí materiálů QUV/Spray/RP
Xenonový systém pro urychlené stárnutí materiálů Q-SUN XE3HS