Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Matematické modelování

Skupina se zabývá výzkumem, vývojem a praktickými aplikacemi komplexních metod vyšetřování odezvy stavební konstrukcí a konstrukčních prvků s ohledem na jejich spolehlivost a životnost.

Možnosti spolupráce a předmět výzkumu

  • Analýza nosných konstrukčních systémů – podpora experimentálního ověřování vlastností stavebních konstrukcí s využitím moderních simulačních metod umožňujících výrazné snížení nutného počtu simulací.
  • Vývoj a verifikace nových metodik – ověřování praktických aplikací z hlediska analýzy životnosti; zdokonalení a aplikace ucelené metodiky komplexní analýzy prvků z cementových kompozitů
Ing. Radomír Pukl, CSc., manažer projektů firmy Červenka Consulting, www.cervenka.cz

"Spolupráce s pracovníky centra AdMaS, v rámci výzkumné skupiny Matematické modelování je dlouhodobě přínosná a efektivní. Spolupracujeme v oblasti výpočtového modelování betonových konstrukcí, vývoje a testování software. Skupina pracovníků pod vedením prof. Nováka především vyvíjí spolehlivostní software, který nám umožňuje provádět spolehlivostní posouzení betonových konstrukcí na mnohem vyšší úrovni, než doposud."

Ing. Radomír Pukl, CSc., manažer projektů firmy Červenka Consulting, www.cervenka.cz

Prof. Alfred Strauss, Head of IKI, BOKU, Vienna, Austria

"Within the Framework of AdMaS centre we cooperated with Institute of Structural Mechanics, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology during the year 2013. Testing of fracture-mechanical properties of concrete was the subject of cooperation. A lot of concrete specimens have been transported to Brno in order to perform fracture-mechanicel tests, the data were statistically evaluated. The results were used for advanced nonlinear computational modelling of concrete girders, solved in cooperation of Bautechnische Prüf- und Versuchsanstalt GmbH and IKI, BOKU University, Vienna, Austria."

Prof. Alfred Strauss, Head of IKI, BOKU, Vienna, Austria

Využíváme přístrojové vybavení

Aramis - optická analýza prostorové deformace