Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Konstrukce a dopravní stavby

Hlavní činnosti výzkumné skupiny Konstrukce a dopravní stavby jsou zaměřeny na výzkum a vývoj v oblasti nových a existujících nosných stavebních a konstrukcí a konstrukcí dopravních staveb. Důraz je kladen na progresivní stavební konstrukce, technologie a návrhy revitalizačních stavebních opatření z hlediska zvýšení spolehlivosti, trvanlivosti a ekonomičnosti během celého životního cyklu.

Možnosti spolupráce a předmět výzkumu

  • Návrh progresivních stavebních a dopravních konstrukcí a technologií z hlediska jejich zvýšené spolehlivosti, trvanlivosti a ekonomičnosti.
  • Diagnostika a ověřování vlastností stavebních a dopravních konstrukcí s využitím destruktivních i nedestruktivních zkušebních metod; virtuální testování a matematické modelování.
  • Experimentální ověřování krátkodobého a dlouhodobého chování konstrukcí s možností teplotního, statického a dynamického zatěžování; požární odolnost.
Ing. Vlastimil Horák, ředitel společnosti AMBERG Engineering Brno, a.s.

"Spolupráce s pracovníky Centra AdMaS výrazně přispěla k optimalizaci návrhu efektivních a dlouhodobě spolehlivých stavebních opatření při návrzích statických zajištění a sanačních oprav řady tunelových staveb, například Husovický tunel v Brně, Hřebečský tunel, železniční tunely Střelenský, Velký Prštický, Domašovský a Bohuslavický."

Ing. Vlastimil Horák, ředitel společnosti AMBERG Engineering Brno, a.s.

Ing. Martin Šafařík, vedoucí statik projekčního oddělení společnosti, a Ing. Jiří Štěrba, Ph.D. jednatel společnosti  LARUMO SERVIS, s. r. o.

"Díky spolupráci s Centrem AdMaS bylo naší společností specifikováno optimální a efektivní stavební opatření po nálezu hlinitanových cementů v nosných konstrukcích historického a památkově chráněného objektu společnosti Baťa v Mariánských Lázních a stanovena metodika ověření reálného stavu nosných konstrukcí obdobných objektů této společnosti na území ČR."

Ing. Martin Šafařík, vedoucí statik projekčního oddělení společnosti, a Ing. Jiří Štěrba, Ph.D. jednatel společnosti LARUMO SERVIS, s. r. o.

Ing. Ladislav Huryta, jednatel společnosti HURYTA s.r.o.

"Díky spolupráci s Centrem AdMaS, které je vybaveno nejmodernějšími technickými prostředky a pracuje na základě nejnovějších vědeckých poznatků, jsme byli schopni navrhnout optimální statická opatření pro nosné konstrukce při revitalizaci existujících stavebních projektů. Jedná se například o budovu pavilonu B Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, gymnázium Terezy Novákové v Brně nebo budovy odplynění v areálu společnosti SYNTHOS Kralupy a.s."

Ing. Ladislav Huryta, jednatel společnosti HURYTA s.r.o.

Využíváme přístrojové vybavení

Přenosný vysokorychlostní měřicí systém pro hodnocení stavu povrchů vozovek Segmentový zhutňovač k výrobě zkušebních těles
Laboratorní multifunkční vysokostřižná míchačka Rotační reometr KINEXUS
Zařízení pro stanovení odolnosti asfaltového pojiva proti stárnutí metodou RTFOT