Děláme světový výzkum
pro praktické využití

EGAR

Hlavním zaměřením výzkumné skupiny EGAR – Environmental and Geo (Geotechnics and Geodesy) Applied Technological Research - je aplikovaný výzkum v oblastech technologií životního prostředí, geotechniky a geodezie.

Možnosti spolupráce a předmět výzkumu

  • Geodetická, fotogrammetrická a metrologická podpora stavební činnosti a výzkumu,
  • Měření tepelných a mikroklimatických vlastností budov a dílčích částí staveb, energetická, ekologická a trvale udržitelná koncepce rozvoje městských sídel a regionů,
  • Ověřování praktických aplikací terénních a laboratorních měření, vyhodnocování a vývoje metodik v oblasti geotechnických metod průzkumu a diagnostiky základových podmínek staveb,
  • Ověřování a vývoj nových technologií čištění odpadních vod a úpravy pitné vody, 
  • Výzkum metod pro ekonomickou analýzu makroekonomických projektů.
Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Nový Lískovec

Ve spolupráci s centrem AdMaS zavádíme moderní metody inteligentních měst (Smart Cities) s ohledem na úsporu energií a lepší prostředí v Novém Lískovci.

Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Nový Lískovec

Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel SAKO Brno, a.s.

Centrum AdMaS je pro nás významným partnerem v přípravě projektu Regionální odpadové centrum. Vytvořilo pro nás interaktivní geoinformační systém, který je základním podkladem především pro část projektu spojenou s rekultivací skládky.

Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel SAKO Brno, a.s.

Využíváme přístrojové vybavení

3D robotizační měřící systém