Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Služby

Využijte nejnovějších vědeckých poznatků! Centrum AdMaS nabízí rozličné možnosti spolupráce subjektům nejen v soukromé, ale i veřejné sféře. Přínosem Centra AdMaS jsou nejen odborné kapacity našich vědeckých pracovníků, ale i nabídka využití nejmodernějšího přístrojového vybavení.