Делаем мировые исследования
для практического использования

Микроструктура строительных материалов

Главным научным направлением исследовательской группы является изучение и оценка структуры и микроструктуры материалов и сырья, с целью определения основных характеристик, необходимых для их оптимального использования в строительных материалах.Неотъемлемой частью комплексного испытания материалов также является комплексный мониторинг и исследование причин процесса деградации строительных материалов и формирование процессов для повышения их долговечности.

Возможности сотрудничества и предмет исследования

  • Использование современных деструктивных и недеструктивных методов для определения механических, физико-химических и параметров долговечности строительных материалов,
  • Прогрессивные методы определения первичного состава, концентрация компонентов, проверка микроструктуры, теплотехнических и других свойств,
  • Оптимизация эффективного использования материалов в строительстве из-за своей прочности и экономического назначения.
Ing. Pavel Donát, jednatel ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

"Centrum AdMaS nám pomáhá nalézat stále nové a optimalizovat stávající způsoby využívání popílků a obecně tak zefektivňovat nakládání s (vedlejšími) energetickými produkty. Jedním z nejvýznamnějších aspektů této spolupráce je také šetrnější přístup k životnímu prostředí (náhrada za neobnovitelné primární zdroje surovin pro stavební průmysl, atd.)."

Ing. Pavel Donát, jednatel ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Ing. Miroslav Vacula, vedoucí vývoje, CIDEM Hranice, a.s., Divize Cetris

"Spolupráce s Centrem AdMaS napomohla při řešení využití odpadů z výroby cementotřískových desek, což přineslo redukci nákladů na ukládání odpadu na skládku"

Ing. Miroslav Vacula, vedoucí vývoje, CIDEM Hranice, a.s., Divize Cetris

Využíváme přístrojové vybavení

Аналитический инструмент Mettler Toledo DSC1 XRD в том числе Rietveldovský интерфейс, высокотемпературные камеры и SAXS
Георадар UV / VIS / NIR Спектрометр Lambda 1050