Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Spolupráce

Centrum AdMaS usiluje o aktivní zapojení do evropského výzkumného prostoru a mezinárodní výzkumné spolupráce.

Centrum AdMaS úzce spolupracuje s významnými evropskými výzkumnými univerzitami (Univerzita Bauhaus ve Výmaru, Technická univerzita ve Vídni, Dánská technická univerzita) a vědeckými centry (BAM Federal Institute for Materials, Research and Testing, CSTB Scientific and Technical Construction Centre) a také s obdobnými centry v rámci nových členských a kandidátských zemí EU (Chorvatsko, Srbsko).

Centrum podporuje vzájemnou mobilitu juniorských výzkumníků a studentů doktorského studia, zapojených ve významných národních i mezinárodních projektech, mimo jiné také v rámci projektu podporujícího vytváření excelentních mezioborových výzkumných týmů. Centrum AdMaS poskytuje užitečnou základnu pro zahraniční studenty k rozšíření jejich znalostí a k propojení jejich výzkumných aktivit s aplikační sférou.

Výzkumníci v Centru AdMaS se intenzivně podílejí na vývoji a změnách evropských norem. Spolupráce také probíhá s vědeckými i normalizačními institucemi se zaměřením na zajištění vysoké aplikovatelnosti výstupů, například při návrzích evropských normativních směrnic (tzv. eurokódů) pro navrhování konstrukcí z tradičních i moderních materiálů.

Vedle výzkumných aktivit se Centrum AdMaS významně zaměřuje na rozšíření inovačního potenciálu soukromého sektoru. Centrum staví na dlouhodobé spolupráci Fakulty stavební s významnými stavebními firmami (jak českými, tak zahraničními), výrobci stavebních materiálů, dopravně-inženýrskými firmami, energetickým průmyslem a dalšími.