Forschung auf Weltniveau
für praktische Ausnutzung

Ausrüstung

Bei unseren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verwenden wir die modernste technologische Ausstattung, die uns ermöglicht, die besten wissenschaftlichen Ergebnisse zu erreichen und unsere Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit unseren Vertragspartnern auf wesentliche Weise zu erweitern.

Aramis - optická analýza prostorové deformace

Dvoukamerový systémem ARAMIS firmy GOM, umožňuje získat detailní informace o vývoji poškození a rozvoji trhlin v průběhu zatěžování. To je důležité pro získání představy o chování materiálu a v další fázi pro validaci počítačového modelu a kalibraci jeho parametrů.

3D robotizační měřící systém

3D robotizační měřící systém umožňuje automatizovaný monitoring polohy bodů v reálném čase a automatizovaný dlouhodobý monitoring polohy bodů s následným zpracováním.

Přenosný vysokorychlostní měřicí systém pro hodnocení stavu povrchů vozovek

Zařízeni Hawkeye 1000 slouží pro zjišťování hodnoty makrotextury povrchu vozovky MPD a mezinárodního indexu nerovnosti IRI.

Segmentový zhutňovač k výrobě zkušebních těles

Segmentový zhutňovač je zařízení na hutnění asfaltových směsí do obdélníkové formy. Pro hutnění lze upravovat výslednou tloušťku desky.

Laboratorní multifunkční vysokostřižná míchačka

Laboratorní mixer Silverson L5M je laboratorní mixer s ovládáním pomocí multifunkčního displeje a tlačítek vhodný pro míchání kapalin v objemu 1 ml až 12 litrů. Míchadlo slouží pro míchání, emulgaci, homogenizaci, mletí a rozpouštění.

Rotační reometr KINEXUS

Zařízení je používáno pro sledování vlastností asfaltových pojiv, umožní popsat vlastnosti asfaltů v celém rozsahu teplot a zatížení a umožní navrhovat a hodnotit možné přísady pro zlepšení vlastností asfaltů.

Vorrichtung für Feststellung der Widerstandsfähigkeit von Bitumen-Bindemitteln gegen Alterung durch die RTFOT-Methode

Stárnutí asfaltových pojiv ve vrstvách asfaltových směsí se stává v posledních letech široce diskutovaným problémem. Jednou z možností laboratorního simulování stárnutí asfaltových pojiv je použití metody RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test).

Zařízení pro stanovení odolnosti asfaltového pojiva proti stárnutí metodou RTFOT

Stárnutí asfaltových pojiv ve vrstvách asfaltových směsí se stává v posledních letech široce diskutovaným problémem. Jednou z možností laboratorního simulování stárnutí asfaltových pojiv je použití metody RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test).

Georadar

Georadar "vidí" do pevných látek. Materiály a vrstvy rozlišuje podle jejich vodivosti a permitivity. Je to nedestruktivní měřící metoda. Měření se provádí většinou z povrchu země. Naměřená data se ihned převádí na obrázek, ze kterého je pak patrná struktura a rozhraní materiálů pod místem měření.

XRD včetně Rietveldovského rozhraní, vysokoteplotní komůrky a SAXS

XRD Empyrean společně s ovládacím software Data Collector je mutifunkční zařízení pro analýzy s využitím X-ray difrakce. Přístroj je v základní konfiguraci vybaven goniometrem s rentgenovou katodou Cu K α a detektorem PIXcel 3D.