Forschung auf Weltniveau
für praktische Ausnutzung

Mikrostruktur der Baustoffe

Die Forschungsgruppe beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Studium und mit der Beurteilung der Struktur und Mikrostruktur von Materialien und Rohstoffen und bemüht sich um die Feststellung von deren wesentlichsten Eigenschaften, die für deren optimale Ausnutzung im Bereich Baustoffe notwendig sind. Im Laufe eines komplexen Testverfahrens werden alle Teststoffe anständig kontrolliert, Ursachen von dem Degradierungsprozess der Baustoffe festgestellt und Methoden zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit von Baustoffen entwickelt.

Zusammenarbeitsmöglichkeiten und Forschungsgegenstand

  • Ausnutzung von modernen destruktiven sowie nicht-destruktiven Methoden zur Feststellung von mechanischen, physikalisch-chemischen und Dauerhaftigkeitsparametern von Baustoffen
  • Progressive Methoden der Feststellung von Elementzusammensetzung, Elementkonzentration, Mikrostrukturverifizierung und von thermotechnischen und weiteren Eigenschaften,
  • Optimierung der effektiven Ausnutzung von Baustoffen in Baukonstruktionen in  Hinsicht auf deren Dauerhaftigkeit und ökonomische Aspekte
Ing. Pavel Donát, jednatel ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

"Centrum AdMaS nám pomáhá nalézat stále nové a optimalizovat stávající způsoby využívání popílků a obecně tak zefektivňovat nakládání s (vedlejšími) energetickými produkty. Jedním z nejvýznamnějších aspektů této spolupráce je také šetrnější přístup k životnímu prostředí (náhrada za neobnovitelné primární zdroje surovin pro stavební průmysl, atd.)."

Ing. Pavel Donát, jednatel ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Ing. Miroslav Vacula, vedoucí vývoje, CIDEM Hranice, a.s., Divize Cetris

"Spolupráce s Centrem AdMaS napomohla při řešení využití odpadů z výroby cementotřískových desek, což přineslo redukci nákladů na ukládání odpadu na skládku"

Ing. Miroslav Vacula, vedoucí vývoje, CIDEM Hranice, a.s., Divize Cetris

Využíváme přístrojové vybavení

Analytický přístroj Mettler Toledo DSC1 XRD včetně Rietveldovského rozhraní, vysokoteplotní komůrky a SAXS
Georadar UV / VIS / NIR Spektrometr Lambda 1050