Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Workshop: laboratorní zkoušky jako podklad k analýze primárního kolektoru v lokalitě Leitnerova – Hybešova v Brně

Dne 6. 10. 2017 od 10 hodin proběhne v centru AdMaS v zasedací místnosti haly P4 workshop, který bude prezentovat dosavadní výsledky výzkumného projektu „Vytvoření partnerské kooperace mezi firmou GEOtest a regionálním centrem AdMaS“.

Cílem projektu je aplikace a vyhodnocení unikátního on-line geotechnického monitoringu primárního kolektoru v Brně. Jednou z dílčích částí je posouzení materiálu ostění uvedeného primárního kolektoru. V rámci programu workshopu budou prezentovány geologická situace v lokalitě a geotechnické sledování konstrukce.

Účastníci workshopu budou mít po jeho ukončení možnost prohlídky geotechnické laboratoře v centru AdMaS, které se také nachází v hale P4.

Projekt: „Vytvoření partnerské kooperace mezi firmou GEOtest a regionálním výzkumným centrem AdMaS.“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004874.

  

Přiložené soubory

pozvánka workshop geotest