Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Valná hromada Czech Smart City Cluster

Ředitel centra AdMaS pan Dr. Zdeněk Dufek se dne 9. 10. 2017 účastnil valné hromady Czech Smart City Cluster, která se konala v Kolovratském paláci v Zeleném salonku.

Na valné hromadě byl mimo jiné projednán záměr centra AdMaS být garantem pracovní skupiny pro oblast odpadů, neboť odborníci z centra se dlouhodobě zabývají problematikou recyklací a využití odpadů ve stavebnictví. Dále se aktivně zapojujeme do pracovních skupin zaměřených na chytré budovy a na dopravu. Současně byl na valné hromadě prezentován projekt www.synopcity.com. Jedná se o webovou platformu, kde se budou sdružovat zájemci o problematiku chytrých měst. Centrum AdMaS se do sítě SYNOPCITY aktivně zapojilo a zaregistrovalo si svůj profil.

Fotogalerie