Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Účastníci kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na oběhové hospodářství navštívili AdMaS

Dne 10. 11. 2017 proběhla na Centru AdMaS exkurze účastníků kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na tzv. oběhové hospodářství.

Organizátoři kurzu, Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze a její partneři, Institut Cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s. a Česká asociace oběhového hospodářství si centrum AdMaS vybrali s ohledem na jeho aktuální aktivity v řešené oblasti, ale také na technické a technologické zázemí centra.

Vzhledem k zaměření účastníků do oblasti odpadového hospodářství a zaměření kurzu proběhla na AdMaSe ukázka technologií na získávání energie z odpadní vody, využití biocharu technologií mikrovlnné depolymerizace, možnosti využití tzv. šedých vod v podmínkách ČR nebo čištění organicky znečištěné vody technologií anaerobní membránové jednotky se získávání nutrientů. Stručně byly představeny i činnosti jednotlivých výzkumných skupin s důrazem na možnosti komplexního řešení problémů z oblasti stavebnictví a využívání zdrojů.

 Účastníci z řad technologických firem, poradenských společností, univerzit si v rámci kurzu osvojují specifické znalosti v oblasti nově se rozvíjející disciplíny oběhového hospodářství, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.

Fotogalerie