Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Jsou jezy pouhou pojistkou pro případ války?

11.4.2016 | V článku s názvem „Názor, experti zjistili, že jez v Děčíně bude důležitý snad jen ve válce,“ který byl uveřejněn v Děčínském deníku ve 14. týdnu tohoto roku, aktivisté ze spolku Děti Země interpretují výsledky studie autorského kolektivu Fakulty stavební VUT v Brně, kterou jsme zpracovávali v roce 2015 pro Ředitelství vodních cest ČR, tak, že stavba jezů má smysl pouze jako pojistka pro případ válečných konfliktů.

Projekt „AdMaS – posílení výzkumných kapacit“ byl úspěšně ukončen

14.1.2016 | Na konci loňského roku skončila realizační fáze projektu dovybavení Výzkumného centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) s názvem Admas – posílení výzkumných kapacit, financovaná prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) ve výši 27,5 milionu korun. Centrum díky novému projektu rozšířilo svůj výzkumný záběr v oblasti pokročilých stavebních materiálů, vodního hospodářství obcí, geotechniky, geodezie i matematického modelování. Rovněž byly posíleny výzkumné aktivity centra a VaV spolupráce s aplikační sférou.

Projekt „AdMaS – posílení výzkumných kapacit“ byl zahájen

20.11.2015 | Výzkumné centrum AdMaS, které je součástí Fakulty stavební VUT v Brně, získalo po úspěšném vybudování infrastruktury nového výzkumného centra na Purkyňově ulici v Brně a po získání grantu na udržitelnost centra v rámci Národního programu udržitelnosti AdMaS novou dotaci na projekt „Admas – posílení výzkumných kapacit“ z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkový objem získaných prostředků činí 27,5 milionu korun.

Centru AdMaS podpořeném z OP VaVpI se v prvním roce udržitelnosti daří

20.11.2015 | Na konci loňského roku skončila realizační fáze projektu Výzkumného Centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies), financovaná prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) ve výši přesahující 791 milionů korun. Centrum tak letos vykročilo do prvního roku pětileté doby udržitelnosti projektu, kdy jsou hlavními příjmy pouze prostředky z národních a mezinárodních grantů a z aplikovaného výzkumu.

Jižní Morava slouží vědcům z VUT jako laboratoř na zkoumání klimatických změn v krajině

16.9.2015 | Jihomoravský kraj je územím nejvíce postiženým změnami klimatu, zvláště působením sucha, v rámci České republiky. Není proto divu, že slouží vědcům z brněnské stavební fakulty VUT jako modelové území, na kterém jsou zkoumány negativní vlivy přívalových dešťů a sucha. Výsledkem bádání je soubor opatření v krajině, které zmírní následky extrémů vodního režimu – období sucha a výskytu povodní. Rovnováhy by mělo být dosaženo vybudováním vodních nádrží, zasakovacích pásů a průlehů a také změnou využití krajiny mj. výsadbou vinic a sadů na svažitých pozemcích orné půdy vodní erozí nejvíce ohrožených.