Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Ubrzdíš to!

Dne 27. 07. 2017 proběhly v areálu centra AdMaS zajímavé zkoušky.

Na startovní čáře se sešlo 8 druhů různých vozidel, osobních i užitkových. Rychlost v tomto závodě však nehrála podstatou roli. Účelem zkoušek bylo zjistit hodnoty zrychlení (zpomalení) jednotlivých vozidel při brzdění na mokré vozovce a stanovení hodnot součinitele podélného tření.

 

Závodní testovací dráha byla vytvořena po provedení drobných změn dopravního značení v prostoru za budovami P1 a P2. Vzhledem k nedostatku srážek v letošním létě bylo nutné vozovku uměle zavlažovat. Celé měření bylo časově náročné: každé vozidlo muselo být před startem osazeno třemi snímači zrychlení. Posádku každého vozidla tvořil řidič a na sedadle spolujezdce Ing. Petr Kozák, obsluhující měřicí počítač zaznamenávající průběh a výsledky měření. Posádka tuto trasu absolvovala 3-5x.

U každého vozidla byla vybraná nejvíce reprezentativní jízda, jejíž hodnoty byly dále zpracovány graficky, viz obrázek níže. Získané hodnoty budou sloužit k revizi zastaralých norem, s jediným, zato však zásadním cílem: zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.