Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Výzkumné Centrum AdMaS se účastnilo brněnského veletrhu Věda, výzkum, inovace 2017

V rámci panelové diskuse vystoupil ředitel centra Dr. Dufek s prezentací příkladů úspěšné spolupráce s průmyslovými partnery.

Z celé řady případů komerční spolupráce byly zmíněny společné projekty se spol. BIONIC zabývající se eliminací těžkých kovů v sušině z čistírenských kalů, spolupráce se spol. Zenergo, na základě které byla vyvinuta ekologická betonová těžítka pro rybáře Ufo Sinker, a spolupráce s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, pro který pracovníci centra vyvinuli evakuační model osob v nově projektované trase metra D.