Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Odborníci centra AdMaS pohovořili na téma Kybernetika a bezpečnost

Dne 21. 6. 2017 Czech Smart City Cluster ve spolupráci se společností ATOS IT Solutions and Services a centrem AdMaS připravilo Kulatý stůl na téma Kybernetika a bezpečnost.

Implementace myšlenky Smart City, to je budování chytrých měst, ve kterých sociální a technologická infrastruktura a řešení usnadňují a urychlují udržitelný hospodářský růst a zlepšují kvalitu života ve městech pro všechny jejich obyvatele. Jednou z mnoha výzev, které masivní implementace technologií přináší, je zajištění kybernetické, resp. informační bezpečnosti.

Účastníci kulatého stolu, zástupci municipalit, krajského úřadu i technologických či energetických společností měli možnost získat cenné informace jednak o tom, jak se na téma informační bezpečnosti pohlíží z pohledu z legislativního ať už na úrovni evropské a národní právní úpravy, tak z pohledu identifikace hrozeb a možností jejich eliminace.

Svůj pohled na kybernetickou bezpečnost poskytla společnost ATOS IT Solutions and Services, která má jako člen Czech Smart City Clustru možnost nahlížet na problém nejen z českého pohledu, ale zejména na základě svých mezinárodních zkušeností. Centrum AdMaS připravilo pro účastníky pohled na aktuální řešení modelování simulace pohybu osob a zajištění bezpečnosti obyvatel na vybraných aktuálně řešených projektech. Takto ověřené projekty veřejných staveb, např. fotbalových stadionů, stanic podzemní dráhy apod. pomáhají eliminovat chyby projektu, zpřesňovat evakuační časy apod.

Fotogalerie