Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Monitoring kvality a průtoku stokových sítí v Brně

Centrum AdMaS, výzkumná skupina EGAR bude pro Magistrát města Brna realizovat pětiměsíční provozní monitoring pro účely Vyhodnocení přínosů projektu "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně".

Je to vlastně docela jednoduché. Na vybraných místech bude osazena špičková technika, která zajistí měření hladin a průtoků společně s odběrem vzorků pro kontrolu kvality vod, které jsou při dešťových událostech tzv. odlehčovány do recipientu.

Cílem měřící kampaně je revidovat metodiku měření pro efektivnější vyhodnocení přínosů uvedeného projektu pro další období.

Uvedený monitoring s vyhodnocením metodiky měření je realizován ve spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Fotogalerie