Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Aktuality

V Číně na sympoziu a stáži

V Číně na sympoziu a stáži

6.11.2015 | Naši výzkumníci Ing. Bc. Jitka Hroudová, Ph.D. a Ing. Vítězslav Novák se v druhé polovině září účastnili mezinárodního sympozia vakuových izolací IVIS 2015 na Univerzitě Aeronautiky a Astronautiky v Nanjingu a třídenní odborné stáže ve výzkumném institutu Shanghai Research Institute of Building Science.

Ohlédnutí za konferencí ICNAAM 2015

Ohlédnutí za konferencí ICNAAM 2015

5.11.2015 | V roce 2015 se v rámci projektu AdMaS UP ve spolupráci s projekty specifického vysoko-školského výzkumu FAST-S-15-2824 a FAST/ÚSI-J-15-2945 se podařilo po několikaměsíč-ním úsilí poprvé zorganizovat sekci č. 78 Computational Prediction of Behaviour of Advanced Building Materials and Structures na mezinárodní konferenci ICNAAM 2015 (International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics), pořádané pod záštitou Ameri-can Institute of Physics od 23. do 29. září 2015 v konferenčním centru hotelu Rodos Palace na řeckém ostrově Rhodos.

Prohlídka Centra AdMaS pro zájemce o doktorské studium

Prohlídka Centra AdMaS pro zájemce o doktorské studium

5.11.2015 | Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 od 14 hodin je pro zájemce o doktorské studium na fakultě stavební připravena prohlídka našeho výzkumného centra. Podmínkou účasti je registrace e-mailem na pospisil.ol@fce.vutbr.cz.

AdMaS na Městských vodách

AdMaS na Městských vodách

7.10.2015 | Vědci z Centra AdMaS se účastnili na jedné z největších česko - slovenských konferencí Městské vody, která proběhla dne 1. a 2.10.2015 ve Velkých Bílovicích. Z výzkumných aktivit centra byly prezentovány dosažené výsledky na poli Využití metody laserového skenování pro účely dokumentace vodárenských objektů, Posouzení příčiny vad a návrh oprav netěsností polymer cementových obložení šachet kanálů s extrémním chemickým a tepelným zatížením a téma Hodnocení udržitelnosti budov metodikou SBToolCZ z pohledu vodního hospodářství. Prezentace jsou k disopozici jako přílohy tohoto článku po rozkliknutí.

Na konferenci "Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"

Na konferenci "Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"

30.9.2015 | Výzkumné centrum AdMaS se účastnilo 5. ročníku mezinárodní konference Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů. Ředitel centra Dr. Zdeněk Dufek ve své přednášce prezentoval výzkumné aktivity centra v oblasti vývoje asfaltových směsí odolných proti vysokým a nízkým teplotám, s odolností proti trvalým deformacím a snižující silniční hluk. Dále se příspěvek věnoval problematice regeneračních postřiků (omlazovačů asfaltů), zabezpečení silničních tunelů a problematice používání asfaltů v silničních tunelech. Výsledky všech těchto výzkumných aktivit mají přispět k dlouhodobému snížení nákladů na budování a provoz silnic a dálnic.

Noc vědců v Centru AdMaS

Noc vědců v Centru AdMaS

14.9.2015 | Program Noci vědců na stavební fakultě vhodně doplní i program v areálu Centra AdMaS na Purkyňově. V pátek 25. září 2015 od 18 do 24 hodin bude možné vidět v akci špičkové přístroje jako je RTG tomograf, elektronový mikroskop nebo mapovací "google" auto.

Centrum AdMaS na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Centrum AdMaS na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

3.9.2015 | Nejdůležitější akcí z kalendáře BVV je nesporně Mezinárodní strojírenský veletrh, který se letos koná 14. – 18. září. Naše centrum se bude prezentovat v rámci Průmyslového ostrova, projektu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Kontrola stavu stožárů vysokého napětí drony

Kontrola stavu stožárů vysokého napětí drony

20.7.2015 | S malými bezpilotními letouny - tzv. drony se setkáváme čím dál častěji. Jejich využití je velmi široké, zvláště jsou-li vybaveny kvalitní kamerou či skenovacím zařízením. Společnost E.ON spolupracuje s Centrem AdMaS na vývoji metodiky, podle které by bylo možné provádět pomoci dronů kontroly stožárů a vedení vysokého napětí bez nutnosti odpojení od elektrické sítě.

První návštěva z Číny v AdMaSu

První návštěva z Číny v AdMaSu

14.7.2015 | Do narůstající řady zajímavých zahraničních návštěv v Centru AdMaS můžeme zařadit i milou návštěvu paní Yang Qian, zástupkyně zahraničního oddělení vlády čínské provincie Guandong, v úterý 14. července 2015. V rámci svého pobytu v ČR se seznamovala s Jihomoravským krajem, aby vytipovala možné oblasti spolupráce, zejména s vysokými školami a vědecko – výzkumnými centry. Jsem rádi, že paní Yang Quian projevila zájem právě o návštěvu našeho centra. Velmi ocenila prezentaci připravenou v čínštině, nicméně jednacím jazykem zůstala angličtina:-)

Komise SMART City Rady města Brna zasedala v Centru AdMaS

Komise SMART City Rady města Brna zasedala v Centru AdMaS

2.7.2015 | Chytrá řešení v komunální sféře jsou trendově označovány jako SMART Cities. Statutární město Brno ani Centrum AdMaS nezůstalo stranou a intenzivně se této oblasti věnují. Komise SMART City RMB využila pozvání a ve čtvrtek 18. června 2015 uspořádala zasedání přímo v Centru AdMaS.