Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Aktuality

Brněnské stavební úřady o nás vědí

Brněnské stavební úřady o nás vědí

13.5.2016 | Ve čtvrtek 12. května 2016 jsme v Centru AdMaS uspořádali odborný seminář pro pracovníky brněnských stavebních úřadů.

Malajci v AdMaSu

Malajci v AdMaSu

10.5.2016 | Je potěšující, jaký zájem projevují zahraniční návštěvy o prohlídku našeho centra. Zdá se, že zatím z největší vzdálenosti k nám docestovala delegace z Universiti Sains Malaysia v Penangu.

Centrum AdMaS a Svaz měst a obcí ČR uzavřely smlouvu o spolupráci

Centrum AdMaS a Svaz měst a obcí ČR uzavřely smlouvu o spolupráci

6.5.2016 | Výzkumné centrum AdMaS Fakulty stavební VUT v Brně je komplexní výzkumnou institucí ve stavebnictví, zaměřenou zejména na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí. Uzavřením smlouvy se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) se vytváří prostor k vzájemné spolupráci.

Prohlídka Centra AdMaS součástí programu International Staff Week

Prohlídka Centra AdMaS součástí programu International Staff Week

22.4.2016 | Na tři desítky kolegů z univerzit z Bulharska, Estonska, Finska, Francie, Kypru, Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Řecka, Slovinska, Španělska a Velké Británie si ve čtvrtek 14. dubna dopoledne prošly laboratoře centra a seznámily se s jeho zaměřením.

Pozvánka na první burzu nápadů

13.4.2016 | Dne 22.4. od 10.00 proběhne v zasedací místnosti ve 4. patře budovy P1 v areálu Centra první burza nápadů. Kdo se chce dozvědět informace o nových dotačních programech a probrat je s odborníky ze společnosti Eurovision, a.s., se kterou jsme uzavřeli partnerskou smlouvu, je srdečně vítán. Současně pokud již máte nějaký konkrétní námět a hledáte zdroj financování, můžete dopředu vyplnit a zaslat do 18.4. šablonu s popisem nápadu. Dotační odborníci provedou předem dotační rešerše, abyste se na místě mohli již bavit konkrétněji.

Experti Centra AdMaS pomohou v rámci IZS Jihomoravského kraje

Experti Centra AdMaS pomohou v rámci IZS Jihomoravského kraje

15.3.2016 | Na dosavadní úspěšnou spolupráci Centra AdMaS a Jihomoravského kraje navazuje Memorandum o spolupráci, které v pondělí 14. března 2016 slavnostně podepsali prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, děkan stavební fakulty a JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje.

Den Centra AdMaS

Den Centra AdMaS

15.3.2016 | Uplynulý rok 2015 byl prvním z pěti let udržitelnosti projektu Výzkumného centra AdMaS. Pondělí 14. března 2016 se neslo ve znamení Dne Centra AdMaS - akce, která byla ohlédnutím za nelehkými začátky projektu a prvním rokem udržitelnosti.

Centrum AdMaS znají i v Mongolsku

Centrum AdMaS znají i v Mongolsku

13.3.2016 | Cedulka s nápisem „Тавтай морилно уу төв AdMaS“, neboli „Vítejte v Centru AdMaS“ na nástěnce zasedací místnosti pavilonu P1 byla překvapením pro osm kolegů z Mongolska, kteří byli v našem výzkumném centru na třídenní stáži na začátku března t.r.

AdMaS a Svaz měst a obcí ČR budou partneři

AdMaS a Svaz měst a obcí ČR budou partneři

26.2.2016 | Na konci února navštívil Centrum AdMaS předseda Svazu měst a obcí ČR a zároveň starosta Kyjova JUDr. František Lukl. Role průvodce laboratořemi centra se ujal děkan fakulty prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA. Předmětem jednání, které následovalo po prohlídce areálu, byl záměr společného projektu stavebně-technické poradny pro města a obce, definovány byly možnosti spolupráce s obcemi v oblasti získávání geodetických podkladů, systémů parkování, energetickém managementu budov atd. Vztah mezi Centrem AdMaS a SMO ČR bude stvrzen uzavřením memoranda o spolupráci.

Ministerstvo pro místní rozvoj se zajímá o ideu Národní BIM knihovny

Ministerstvo pro místní rozvoj se zajímá o ideu Národní BIM knihovny

26.2.2016 | Vyhodnocení dosavadního smluvního výzkumu centra jasně ukázalo, že právě veřejní zadavatelé jsou partnery s největším obratem. Je tedy zřejmé, jakým směrem upírat síly. V posledním únorovém týdnu navštívil centrum náměstek ministryně pro místní rozvoj JUDr. Jan Blecha, jenž řídí sekci veřejného investování.