Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Aktuality

Centrum AdMaS znají i v Mongolsku

Centrum AdMaS znají i v Mongolsku

13.3.2016 | Cedulka s nápisem „Тавтай морилно уу төв AdMaS“, neboli „Vítejte v Centru AdMaS“ na nástěnce zasedací místnosti pavilonu P1 byla překvapením pro osm kolegů z Mongolska, kteří byli v našem výzkumném centru na třídenní stáži na začátku března t.r.

AdMaS a Svaz měst a obcí ČR budou partneři

AdMaS a Svaz měst a obcí ČR budou partneři

26.2.2016 | Na konci února navštívil Centrum AdMaS předseda Svazu měst a obcí ČR a zároveň starosta Kyjova JUDr. František Lukl. Role průvodce laboratořemi centra se ujal děkan fakulty prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA. Předmětem jednání, které následovalo po prohlídce areálu, byl záměr společného projektu stavebně-technické poradny pro města a obce, definovány byly možnosti spolupráce s obcemi v oblasti získávání geodetických podkladů, systémů parkování, energetickém managementu budov atd. Vztah mezi Centrem AdMaS a SMO ČR bude stvrzen uzavřením memoranda o spolupráci.

Ministerstvo pro místní rozvoj se zajímá o ideu Národní BIM knihovny

Ministerstvo pro místní rozvoj se zajímá o ideu Národní BIM knihovny

26.2.2016 | Vyhodnocení dosavadního smluvního výzkumu centra jasně ukázalo, že právě veřejní zadavatelé jsou partnery s největším obratem. Je tedy zřejmé, jakým směrem upírat síly. V posledním únorovém týdnu navštívil centrum náměstek ministryně pro místní rozvoj JUDr. Jan Blecha, jenž řídí sekci veřejného investování.

Školení zaměstnanců společnosti BEST

Školení zaměstnanců společnosti BEST

24.2.2016 | Výrobce betonových stavebních prvků BEST, a.s., patří mezi nejvýznamnější partnery Centra AdMaS. Dalším krokem úspěšné spolupráce se tak stalo uspořádání školení pro pracovníky společnosti BEST přímo v prostorách centra. Náplní školení byla přednáška na téma testování vstupních surovin do betonu a zkoušení výrobků z vibrolisovaného betonu. Ve druhé části školení proběhly praktické ukázky zkoušek různých druhů betonových výrobků v laboratoři.

Návštěva z ruské Jaroslavli

Návštěva z ruské Jaroslavli

24.2.2016 | V úterý 23. února 2016 navštívil Centrum AdMaS profesor Oleg Modestovič Eparchin, ředitel filiálky Moskevské státní univerzity železničního stavitelství v Jaroslavli. Hosta provedl centrem doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., vedoucí Ústavu železničních staveb a konstrukcí.

AdMaS a COLAS se seznamují

AdMaS a COLAS se seznamují

17.2.2016 | Skupina COLAS je světový lídr v oboru silničního stavitelství, působí v 50 zemích světa a zaměstnává 60 000 lidí. Velice rádi jsme proto provedli Centrem AdMaS vrcholový management společnosti. Největší pozornost hosté věnovali laboratoři silničních staveb, zkušebně betonu a možnostem mobilního mapovacího systému Riegl VMX-450.

E.ON + AdMaS + NETME = LNG

E.ON + AdMaS + NETME = LNG

29.1.2016 | Pracovníci našeho výzkumného centra mají před sebou další výzvu. Ve spolupráci se sesterským výzkumným centrem NETME Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně jsme uspěli v soutěži vyhlášené energetickou skupinou E.ON na zpracovatele komplexní studie mapující potenciál uplatnění zkapalněného zemního plynu (LNG) v České republice.

AdMaS má Brněnským komunikacím co nabídnout

AdMaS má Brněnským komunikacím co nabídnout

29.1.2016 | Experti Centra AdMaS připravili 28. 1. 2016 pro pracovníky Brněnských komunikací, a.s., seminář spojený s prohlídkou laboratoří centra. Výsledkem bylo definování několika odborných témat možné spolupráce Brněnských komunikací a Centra AdMaS.

Klíčové vybavení pořízené v projektu „Posílení výzkumných kapacit“

Klíčové vybavení pořízené v projektu „Posílení výzkumných kapacit“

14.1.2016 | Centrum AdMaS posílilo svoji výzkumnou infrastrukturu o další důležité přístroje, SW a vybavení. V rámci realizační fáze projektu „AdMaS – posílení výzkumných kapacit“ se k 31.12.2015 pořídilo následující klíčové vybavení.

Projekt „AdMaS – posílení výzkumných kapacit“ byl úspěšně ukončen

14.1.2016 | Na konci loňského roku skončila realizační fáze projektu dovybavení Výzkumného centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) s názvem Admas – posílení výzkumných kapacit, financovaná prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) ve výši 27,5 milionu korun. Centrum díky novému projektu rozšířilo svůj výzkumný záběr v oblasti pokročilých stavebních materiálů, vodního hospodářství obcí, geotechniky, geodezie i matematického modelování. Rovněž byly posíleny výzkumné aktivity centra a VaV spolupráce s aplikační sférou.